โหงวเฮ้ง ?

          
      โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์โบราณนานนับ 3,000 ปี ที่นักปราชญ์จีนโบราณได้ทำการวิจัยเก็บรวบรวมสถิติ และนำมาใช้ในการอ่านอุปนิสัยและวาสนาของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งยังสามารถสร้างความสำเร็จให้ชีวิตและธุรกิจ โดยการนำไปใช้ในการคัดสรรบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เฉกเช่นองค์การใหญ่ๆ ระดับประเทศหลายองค์กร  สามารถนำศาสตร์ดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดเพื่อความสำเร็จในชีวิต
             การดูโหงวเฮ้ง ก็คือ การดูส่วนประกอบบนใบหน้า 5 จุด ซึ่งประกอบด้วย หู ตา จมูก ปาก และหน้าผาก แต่แท้จริงแล้ว หากเราจะทำนาย ทายทักบุคคลในเรื่องของโหงวเฮ้งนั้น ส่วนอื่นๆ ก็สามารถนำมาประกอบได้ ทั้งคิ้ว คาง เสียง ผิวพรรณ รวมถึงนิ้วมือด้วยค่ะ และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถนำไปสำรวจโหวงเฮ้งของตัวเอง และคนข้างได้ เราแยกย่อยมาเป็นส่วนๆ 

1. หู จะเดินที่อายุ 1 - 14 ปี รวม 14 ปี
2. หน้าผาก จะเดินที่ 15 - 30 ปี รวม 16 ปี
3. คิ้ว จะเดินที่ 31 - 34 ปี รวม 4 ปี
4. ตา เดิน 35 - 40 ปี รวม 6 ปี
5. สันจมูกและโหนกแก้ม 41 - 50 ปี รวม 10 ปี
6. เหนือปาก จะเดิน 51 - 59 ปี รวม 9 ปี
7. ปากและโหนกแก้มล่าง 60 - 69 ปี รวม 10 ปี
8. คางและรอบใบหน้า 70 - 100 ปี รวม 31 ปี ภาพบรรยากาศ การปรึกษาโหงวเฮ้ง

ภาพบรรยากาศ การปรึกษาชีวิตความเป็นอยู่ด้วยวิธี โหงวเฮ้ง

ขอขอบคุณ ผู้ที่ขอคำปรึกษาทุกท่าน เราจะเก็บของขวัญนี้ให้ อากงเราดื่มทานครับ